H a u s k a a  P ä ä s i ä i s t ä  S t i k k a r i - k u t i m o l t a !!!

Happy Easter from Stikkari´s Knitting Studio !!!pst: Löydä Pikku Stikkari Facebookista & tykkää meistä
Find pikku stikkari from Facebook & like us
smiley